zięki doświadczeniom zebranym w misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej, firma SENER Polska zbudowała pokaźne portfolio produktów MGSE i skutecznie konkuruje z największymi graczami na rynku.

Tylko kilka firm w Europie oferuje specjalistyczne urządzenia wspomagające montaż satelitów. Dzięki doświadczeniom zebranym w misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej, firma SENER Polska zbudowała pokaźne portfolio produktów MGSE i skutecznie konkuruje z największymi graczami na rynku.

Przemysł kosmiczny jest jednym z najbardziej zaawansowanych sektorów gospodarki. Poprzez transfer technologii silnie oddziałuje na inne sektory, w tym na bezpieczeństwo i obronność. Dzięki takim transferom podnosi się poziom innowacyjności gospodarki, dlatego dla wielu rządów inwestycje w sektor kosmiczny stanowią ważny element rozwoju. Jednym z najnowszych trendów w sektorze jest standaryzacja, która oznacza zastosowanie jednego rozwiązania w wielu różnych misjach kosmicznych. SENER Polska, odpowiadając na ten trend, oferuje portfolio naziemnych urządzeń wspomagających montaż satelity (Mechanical Ground Support Equipment – MGSE).

Może Cię zainteresować:

SENER Polska: testy przed misją ATHENA

SENER Polska: testy przed misją ATHENA

Dzięki doświadczeniom zebranym w misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej, firma SENER Polska zbudowała pokaźne portfolio produktów MGSE i skutecznie konkuruje z największymi graczami na rynku. Czytaj dalej

– Standaryzacja produkcji urządzeń MGSE to kolejny krok w rozwoju kompetencji i technologii satelitarnych. Prowadzi on do obniżenia kosztów, co znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności na rynku europejskim. Pozwala także na powstawanie nowych miejsc pracy i budowę kadr dla potrzeb polskiego sektora kosmicznego. Tym samym SENER Polska ma swój wkład w realizację nie jednego, a kilku celów postawionych w Polskiej Strategii Kosmicznej – mówi dr Ilona Wojtkiewicz, dyrektor rozwoju w SENER Polska.

Pierwsze urządzenia MGSE zostały przez SENER Polska zaprojektowane, wykonane i przetestowane na potrzeby misji Europejskiej Agencji Kosmicznej – Euclid, a zestaw 13 urządzeń, był największym takim zestawem, który powstał w Polsce. Kolejne misje, na potrzeby których SENER Polska projektuje, produkuje oraz testuje urządzenia to Biomass (dzięki danych z tej misji będzie powstawać globalna, trójwymiarowa mapa lasów, start misji zaplanowany jest na 2022 rok), Electra (europejska, w pełni elektryczna platforma komercyjna), czy jedna z największych misji ESA: JUICE, której celem jest zbadanie magnetosfery Jowisza i jego księżyców (start: 2022 rok).

Dla przykładu, urządzenia do montażu struktury satelity dla misji Biomass, które powstają na zlecenie OHB Włochy to urządzenia do transportu pionowego, montażu i demontażu paneli satelity, montażu i demontażu radaru z syntetyczną aperturą, będącego głównym instrumentem badawczym, a także kontenera do transportu radaru. To właśnie z radarem wiążą się główne wyzwania, bo jego częścią jest ogromna antena o średnicy 12 m. To wyjątkowe, nowatorskie urządzenie, którego fale będą przenikać przez korony drzew i zeskanują pnie i konary. Dzięki trójwymiarowej mapie lasów, naukowcy uzyskają niedostępne wcześniej dane o ilości węgla trafiającej do atmosfery w wyniku wylesiania oraz pochłanianej przez odrastające drzewa.

Może Cię zainteresować:

Bajkonur: udany start Sojuza

Bajkonur: udany start Sojuza

Dzięki doświadczeniom zebranym w misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej, firma SENER Polska zbudowała pokaźne portfolio produktów MGSE i skutecznie konkuruje z największymi graczami na rynku. Czytaj dalej

Ważnym krokiem w kierunku komercjalizacji MGSE było zdobycie zlecenia od firmy OHB na potrzeby misji Electra – jest to jeden z pierwszych w naszym kraju dużych kontraktów komercyjnych, zdobytych na wolnym rynku. Dodatkowo, nie dotyczy on pojedynczego satelity naukowego, ale komercyjnego, który może być produkowany w większej liczbie.

SENER Polska prowadzi również prace badawczo–rozwojowe nad nowym, finansowanym wyłącznie ze środków własnych firmy projektem: kontenerami do transportu satelitów. Kontener jest kluczowym i najbardziej złożonym produktem z rodziny MGSE – platformy czy podnośniki nie wpływają na satelitę tak bardzo jak kontener, który w dodatku narażony jest na surowe warunki zewnętrzne.

W oparciu o złożoną analizę wcześniejszych misji, SENER Polska dostosowuje portfolio do wymagań klientów. Ze względu na szeroki wachlarz wymagań i różną specyfikację, rodzina produktów MGSE stanowi dużą grupę – taka kastomizacja technologii jest szczególnie ważna dla przyszłych klientów takich jak Europejska Agencja Kosmiczna czy generalnych wykonawców: firm typu prime – contractors.

Źródło: SENER.