Część kosmiczna europejskiego programu Copernicus składa się z satelitów konstelacji Sentinel (oraz kilkunastu innych “współpracujących” satelitów). Te satelity obserwują naszą planetę, jej wody i atmosferę za pomocą różnych instrumentów – nie tylko na zakresie widzialnym, ale także w podczerwieni oraz przy wykorzystaniu radarów.

 

Konstelacja satelitów Sentinel jest umieszczana na orbicie od 2014 roku. Na przyszły rok zaplanowano start misji Sentinel-6A. Celem tego satelity są precyzyjne obserwacje poziomu mórz i oceanów Ziemi.

Satelita Sentinel-6A jest już w pełni zbudowany. Niebawem zaczną się końcowe testy tego satelity. Po ich zakończeniu Sentinel-6A zostanie przetransportowany do USA, gdzie będzie oczekiwać na start.

Partnerami przy satelitach Sentinel-6 są NASA, NOAA oraz Eumetsat. Dane z tego satelity będą uzupełnieniem danych z innych misji aktualnie realizowanych oraz kontynuacją misji już zakończonych. Stały monitoring zmienności (wzrostu) poziomu mórz i oceanów ma krytyczne znaczenie dla zrozumienia postępujących zmian klimatycznych na Ziemi.

Źródło: kosmonauta.net